1-به  تجربه رسیده است که مدت 18 روز،روزی 3 مرتبه سورۀ قل هوالله احد رابخواندبه این روش که:

 (الله الصمد ) را هزار بار تکرار کند.بعد از تمام شدن عمل

یکبار آیۀ 35 سورۀنور(الله نور السموات...)ویکبار آیۀ آخر سوره فتح (اشداء

علی الکفار...)را بخواند بشرط ،طهارت ،روبه قبله،مکان خلوت ،حضور قلب

هرکه انجام داده محال بودکه به حاجتش نرسد.

 

2-هر که دشمنی قوی دارد به نیت مغلوب کردن او 14روز آیه الکرسی

رابخواند و بعد از گفتن (یَعلََمُ) دشمن را از  ذهن بگذراندوبعد بگوید

(ما بین ایدیهم)و بقیه آیه را تا  آخر فیها خالدون بخواند این عمل را بغیر از  موارد صحیح نباید انجام داد  

( مثلاًدر مورد مسلمانی انجام ندهد)

 این ختم  بارها تجربه شده.

 

3-برای بیشتر کردن محبت  شرعی بین دو نفر (مثل زن وشوهر)آیۀ الکرسی را به عدد اسم آن دو نفر بخوانند

 (به حروف ابجد حساب نماید) که تاثیر عجیبی دارد.

 

4-برای وسعت رزق قبل از طلوع آفتاب  سورۀ قدر را بخواند وقدرت خدا را  مشاهد کند.

 

 

5-جهت فتوحات بی نهایت وزیاد شدن ثروت اثری عجیب ونفعی غریب دارد

بمدت چهل شب هر شب چهل بار سورۀ لیل را بخواند واین آیۀ را سه مرتبه بخواند

(و ما لاحد من نعمه تجزی) ودر زمان انجام این ختم بسیار باید مراقب

تقوا باشد و دوری از گناه باشد تا اثر کند.

 

۶- هرکه بمدت یکسال قمری هر روز سورۀنباء (عم یتسائلون ...)را بخواند

بدون شک در سال دوم زیارت خانۀخدا نصیبش شود هر چند فقیر باشد

برگرفته از :http://tahazratedoost.blogfa.com


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 مرداد 1395    | توسط:    | طبقه بندی: دینی و مذهبی،     | نظرات()