شش چیز را در شش جا 


خداوند متعال فرمود:


 من شش چیز را در شش جا، قرار دادم؛ ولی مردم در جاهای دیگر آن ها را جست و جو می کنند و این

درحالی است که هرگز آن ها را در آنجاها نخواهند یافت...

1- راحتی و آسایش مطلق را در '' آخرت'' قرار دادم، ولی مردم در '' دنیا '' به دنبال آن می‌گردند..

۲- عزت و شرف را در ''عبادت'' قرار دادم، ولی مردم آن را در '' پست و مقام '' می جویند..

۳- بی‌نیازی را در ''قناعت'' قرار دادم، ولی مردم آن را در ''زیادی مال و ثروت'' جستجو می‌كنند..

۴- رسیدن به بزرگی و مقام را در ''فروتنی'' قرار دادم، ولی مردم آن را در'' تكبّر و خودبرتر بینی'' می جویند..

۵- کسب علم را در ''گرسنگی و تلاش'' قرار دادم، ولی مردم با ''شکم سیر'' دنبال آن می‌گردند..

۶-اجابت دعا را در " لقمه حلال " قرار دادم، ولی مردم آن را در ''طلسم و جادو'' جست و جو می کنند..


.(حدیث شریف)

نوشته شده در تاریخ شنبه 6 شهریور 1395    | توسط:    | طبقه بندی: دینی و مذهبی، مطالب جالب،     | نظرات()